• C44
לקבלת מחיר
יש לבחור את מידת התמונה הרצויה ואת סוג ההדפסה.

בחר מידה לגולד :


סוג הדפסה :


כמות:
0
הוסף לסל
* ייתכן ויש הבדל קל בין התמונה שהזמנת לבין התמונה שתגיע לביתך/משרדך עקב נראות התמונה במסך המחשב שוני בחדות, פיקסליזציה, רוויה של הצבע וניגודיות.